Klauzula Informacyjna

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Santo Krystian Janosz, ul. Wodzisławska 70, 44-200 Rybnik, NIP:6422909339.

  • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – biuro@santo.com.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
  • Pani/Pana dane osobowe po skorzystaniu z usługi przechowywane będą przez okres 6 lat, w innym przypadku zostaną usunięte w terminie 30 dni z powodu braku odpowiedzi.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Jak się z nami skontaktować?

CENTRUM NOWOCZESNYCH
INSTALACJI W70

SANTO Krystian Janosz
ul.Wodzisławska 70
44-200 Rybnik
NIP 642 290 93 39
PON-PT 07:00 - 16:00

Sobota 07:00 - 13:00